Educatie branche

Onze internationaal georiënteerde economie vraagt om afgestudeerden die een schat aan kennis bezitten, creatief zijn en projectgestuurd kunnen (samen) werken. Om de beste resultaten uit leerlingen te halen, is het essentieel dat de faciliteiten aansluiten bij de onderwijsmethodieken. Die methodieken zijn al een aantal jaren flink in beweging:

Docent als coach, leerling in de lead

Projectgestuurd onderwijs (scrum &Agile werken)

Aandacht voor soft skills

Hierdoor ontstaat een behoefte aan multifunctionele ruimtes waarbij analoge en digitale faciliteiten elkaar versterken.

Scrummen op scholen

Social learning, leren door samenwerken. Vooral bij vakken als Onderzoek&ontwerpen en Informatica speelt projectgestuurd onderwijs een belangrijke rol. Groepen krijgen een probleemstelling en werken binnen een project toe naar een eindpresentatie. Door gebruik te maken van scrumtechnieken wordt het project inzichtelijk, voor elkaar en voor de docent, die daardoor kan coachen. Een groot whiteboardoppervlak maakt niet alleen het project visueel, maar stimuleert ook creativiteit door middel van brainstorms. Is dit een herkenbare situatie binnen uw school? Neem contact met ons op om te kijken wat úw onderwijs nodig heeft.

Dynamische lessen

De meer klassiekere vakken als talen en wiskunde zijn op de meeste scholen nog gebaat bij het klassikale onderwijs. Docenten hebben daarbij de voorkeur om uitleg nog steeds op een whiteboard of krijtbord uit te schrijven. Hierdoor kunnen leerlingen de logica en stappen makkelijker volgen in het schrijftempo van de leerkracht. Toch is er vaak wel een bepaalde behoefte aan een andere dynamiek dan pakweg 15 jaar geleden. Het woord ‘afwisseling’ valt daarbij vaak. Dat kan bijvoorbeeld door de combinatie van analoog schrijven en tegelijkertijd de inzet van digitale middelen. Een leerling heeft een vraag en er kan direct online geschakeld worden om een voorbeeld op te zoeken. Schrijven en projecteren op hetzelfde whiteboard is daar een ideale oplossing voor.

Een andere manier om meer dynamiek is een les te krijgen is de plaatsing van whiteboards aan verschillende kanten van een lokaal. Of een whiteboard over 2 zijdes van een lokaal.  Ook mobiele whiteboards kunnen hierbij toegevoegde waarde bieden. Op een mobiel whiteboard kunnen leerlingen zelf in verschillende settings werken terwijl de docent op een vast whiteboard aan de wand werkt.